ไม่มีใครซาบซึ้งถึงความสำคัญของเวลาเพียงหนึ่งนาทีหรอก จนกว่า….เขาจะเหลือเพียงนาทีสุดท้ายในชีวิต

Обсуждение хостингов, решение проблем и обсуждение перспектив
Ответить

Ответить