ความดี” ของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนังหน้า แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งมีค่าที่เราเรียกว่า หัวใจ

Обсуждение хостингов, решение проблем и обсуждение перспектив
Ответить

Ответить