ถ้าคุณเห็นปัญหาแล้วทำเป็นนิ่งเฉยไม่สนใจมัน คุณก็จะกลายเป็น....ส่วนหนึ่งของปัญหานั้นเสียเอง

Обсуждение хостингов, решение проблем и обсуждение перспектив
Ответить

Ответить