เราอาจโกรธแค้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ เราอาจสบถด่าโชคชะตา แต่เมื่อมันมาถึงเราก็ต้องปล่อยวาง....

Обсуждение хостингов, решение проблем и обсуждение перспектив
Ответить

Ответить